2013-09-14

Valimisliidu nimest


Valimisliit Vigala Väega Värk


Vigala on väike, kuid muljetavaldava ajalooga paik, kust on sirgunud palju pühendunud oma ala meistreid, kes on oma tegevuse ja saavutustega imetlust äratanud nii kodus kui ka raja taga.

Vägi tähendab:
-           elu- ja võlujõudu
-           rammu, jaksu
-           hoogu, võimsust, pühendumust
-            mõjujõudu, võimu
-           suurt hulka ühte asja ajavaid inimesi

Väega inimesed tunneb ära sellest, et nad on rahulikud ja sihikindlad, teavad, mida teevad, oskavad asju toimima ja liikuma panna.

Värk tähendab:
-           asja, eset, seadet
-            tegevust, sündmust, nähtust
-            olukorda, asjade seisu

Meie valimisnimekirja kuulujate jaoks pole võim ja poliitikas osalemine eesmärgiks omaette, vaid meie inimesed on nõus andma igapäevase töö kõrvalt oma valla heaks osakese endast - meie vald on meie kõigi nägu.

Vigala Väega Värk


Vigala on mõnus paik elamiseks, vaata ise! (siia postitusse võib linke veel lisanduda, ole tähelepanelik)
NB! vajutades videol kirjale YouTube, toimub video vaatamine YouTube keskkonnas. HD või HQ ikoonid võimaldavad Youtube keskkonnas videot vaadata parema kvaliteediga. Otse YouTube kirja all on ka neljakandiline ikoon, millele klikkides avaneb video üle terve ekraani. Valjuhääldiga ikoon on helitugevuse reguleerimiseks.

-Suurepäraseid kontserte saab ka Vigalas nautida.


-Vigala on hea koht bändi tegemiseks :)


-Klaver tuleb külla e Vigala külade keskuse avamine 2009.a ja Kivi-Vigala keskväljaku avamine. Katkendid A.Hindremäe videofilmist (Youtube).-Rapla x-perience teami show Kivi-Vigala skatepargis (Youtube)


-Külade keskuses käis eakatepäeval külas Kihnu Virve. (Youtube)


-Koorijuhtide laagri kontsert Vigala kirikus. Esines Inglise koor nime all Vigala Singers ning toimus D.Kareva sõnadele loodud muusikateose esiettekanne (Youtube)


-VAT tantsustuudio lõppkontsert Kivi-Vigala Põhikoolis (Youtube)

Meie eesmärgid


MEIE VALD ON MEIE KÕIGI NÄGU!

Valmisliit Vigala Väega Värk on valimisliidu Vigalal Pole Viga järglane. Meie valimisliidus kandideerivad vabad vallakodanikud, kes on Vigala valla patrioodid. Juba 2005.a läksid täna valimisliidus Vigala Väega Värk kandideerijad valimistele 3 peamise eesmärgiga:

 1. Muudame nelja aastaga iseseisva Vigala valla veelgi kodusemaks paigaks.
 2. Meie eesmärgiks on Vigala inimeste heaolu.
 3. Igapäevaste tegevuste kõrval annab igaüks meist osakese endast, et meie ühine koduvald paremaks muuta.

Möödunud aastatega on nende eesmärkide täitmiseks palju ära tehtud. Volikogu on toiminud hästi. Vallaelanike aktiivsus ja sõbralikkus ning külaelanike isetegemine on muljetavaldavad. On ääretult positiivne, kui palju on meie valla inimesed oma kodupaiga heaks ära teinud. Viimase 4 aastaga oleme Eesti valdade edetabelis kerkinud 6 kohta ja asume 226 omavalitsuse hulgas 70. kohal. Sellest hoolimata on meie eesmärgid ka täna olulised ja suunavad meie tegevust järgmise nelja aasta jooksul.

 Lisaks on meie jaoks väga olulised järgmised põhimõtted ja suunad:

 1. Stabiilsus ja järjepidevus on kõigis meie tegemistes.
 2. Märkame meie kõrval olevat inimest, teeme kõik selleks, et inimesed hätta ei jääks. Inimlikkust ja teistega arvestamist kõigisse tegudesse!
 3. Toetame külade algatust ja ühistegemist.
 4. Tervis on meie kõige suurem rikkus, haiguseid ennetatakse läbi tervislike eluviiside ja ohutu keskkonna.
 5. Keskendume olulisele. Leiame teid, kuidas asju ära teha.
 6. Vigala ja hariduselu on lahutamatud sõnad.
 7. Lapsed on meile tähtsad, sest lapsed on meie tulevik.
 8. Läbi tugeva projektimeeskonna toome jätkuvalt Euroopa raha Vigalasse.
Ainult need väärtused on väärtused, mida tegelikkuses järgitakse

Meie lubadused


Mõned eelmiste valimiste lubadused jäid kindlasti ka täitmata, kuid paljud ületati meie inimeste koostöös kuhjaga. Me oleme ajanud asju kuuma südamega, kuid külma peaga ja  pole pidanud seetõttu oma lubadustest taganema hoolimata majanduskriisist, kuigi keskvalitsuse kärped on valdadele üle Eesti valusalt mõjunud. 

Vigala on tõestanud, et väike on paindlik – 2009-2013.a oleme endiselt viinud ellu suuri projekte, vastavalt uuringutele suur osa meie inimesi töötab kodukohas või selle läheduses ning registreeritud töötuid on vallas 25.

2009-2013 valimisperioodil said valmis või alustati paljud investeeringud, mille maht ületab vallaeelarvet kordades:
 • Kivi-Vigala Lasteaias on valminud spordi- ja vabaajaruumid. Töötab maadlus- ja liikumisring nii Vana-Vigalas kui ka Kivi-vigalas.
 • Vigalas alustas ja toimis edukalt Raplamaa rattaklubi KOMO treeningrühm
 • Vana-Vigala põhikooli rekonstrueerimise välistööd on teostatud ja valminud on sisetööde eelprojekt.
 • Vana-Vigala TTK-s uuendati soojatrassid ja soojasõlmed, rekonstrueeriti neljas ja kolmas õpilaskodu, rekonstrueeriti töökodade hoone, valmisid energiasäästutööd peahoones – kõik kokku ca 9 miljonit eurot. Ootamas on katlamaja üleviimine kohalikele kütustele ja peahoone õppekorpuse renoveerimine.
 • Matsalu Veevärk on investeerinud veetöötlusseadmetesse.
 • Osalesime hajaasustuse veeprogrammis ja 2013.a osaleme laienenud tegevustega hajaasutuse programmis.
 • Vallateedel on teostatud remonte, eesmärgiks on jõuda kriisieelsele tasemele.
 • Heakord on paranenud ja välisvalgustus laienenud, suusarajad on nii Kivi- kui ka Vana-Vigalas.
 • Meie tublide MTÜ-de Vigala Külade Ümarlaud ja Jätkusuutlik Vana-Vigala abiga on vallateed viidastatud, laululava ümbrus korrastatud, laululaval on uus elektrivarustus,. Suur töö on ära tehtud Hirvepargis. Küladekeskus on saanud uut mööblit ja valmistamisel on lavakardinad.
 • Valminud on Vana-Vigala mõisapargi rekonstrueerimise projekt
 • Internetilevi on parem kui kunagi varem.
 • Vana-Vigala põhikooli õpilaskodu asub värskelt renoveeritud kutsekooli õpilaskodus.
 • Perearst tegutseb endiselt nii Kivi- kui ka Vana-Vigalas.
 • Hooldekodu köök on renoveeritud ja uute seadmetega varustatud. 2013 valmib ruumide remont hoone 1. korrusel.
 • Valmistame ette Kivi-Vigala raamatukogu laiendust.
 • Läbi on viidud ESF toel terviseprojektid, toimusid tervisepäevad Märjamaa ujulas.
 • Meie põhikoolid toimisid suurepäraselt, lasteaedade õpikeskkond on täienenud.
 • Vana-Vigala põhikool ja kutsekool on teinud väga head tööd erivajadustega õpilaste õpetamisel.

Selle kõige juures on meie laenukoormus olnud sisuliselt 0.


Me hoidsime koalitsioonis olles alles selle, mis toimis hästi ja tegime täiendusi. Me säilitame toimiva ka tulevikus, seda hoolimata riigi kärbetest, sealhulgas:

 • Tasuta töövihikud ja tasuta toitlustamine valla põhikoolide õpilastele.
 • Väljaspool valda õppijatele toidukulu ja bussipiletite osaline hüvitamine.
 • Sünnitoetus 320 eurot, lasteaiatoetus 190 eurot ja ranitsatoetus 190 eurot.
 • Jõulupakid Vigala valla lastele.
 • Külavanemate ja külainimeste koolitamise toetamine.
 • Nii noorte kui pensionäride huvitegevuse ja algatuste toetamine.
 • Õpilasstipendium ja spordistipendium.
 • Arstiabi nii Kivi- kui ka Vana-Vigalas.
 • Aitasime katta ka küladest tulnud hästi kirjutatud projektide omaosalust.
 • Vallas saab ka kohapeal logopeedilist abi.
 • Käivitatud on elektrooniline dokumendihaldussüsteem,  ja elektrooniline geoinfosüsteem.

Miks valida meie kandidaatide poolt?


Vali meie kandidaatide poolt, sest väärtustame:

 • Iseseisvat Vigala valda ja oma asjade üle ise otsustamist. Lähtumist Vigala elaniku heaolust.
 • Koostööd - koos töötamist, koos mõtlemist, koos otsustamist, koos vastutamist, ...
 • Inimeste kompetentsust ja algatusvõimet, mille tulemusena on sündinud traditsioonidega ettevõtmised.
 • Õiglust, ausust ja sõnapidamist.
 • Teise inimese arvamuse austamist, oskust võtta teisi sellistena nagu nad on.
 • Julgust teha otsuseid. Julgust tunnistada vigu. Julgust küsida nõu endast targematelt.


Koos 2013. aasta valimistega viiakse läbi vallaelanikele küsitlus. Olge küsitlustele vastamisel aktiivsed, et teie mõtted ei jääks vaid mõteteks. Lubame, et arvestame küsitluste tulemustega järgmise 4 aasta jooksul.

Meie kandidaadidnr    115    Ester-Evi Alekand
Loomaarst üle poole sajandi
            
nr    116    Olavi Allipere

Ettevõtja, värskelt valitud Tiduvere külavanem
            
nr    117    Martin Andreller  

Okupatsioonide muuseumi teadur.
Vigala mineviku meenutuseks, oleviku heaks ning tuleviku pandiks!

Mina, Martin Andreller olen sündinud 23.12.1985 Vigala vallas, Rääski külas, Andrese talus Heino ja Meili Andrelleri peres. Aastatel 1992. kuni 2001. õppisin Kivi- Vigala Põhikoolis, mille järel omandasin keskhariduse Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis aastatel 2001-2004. 2005. aasta sügisest õppisin Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis, ajaloo õppekava järgi.

Bakalaureusetöö teemaks oli „Relvastatud Võitluse Liidu Keskus“, juhendajaks Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator Hiljar Tammela. Töö käsitles relvastatud vastupanu (metsavendlus) Eesti territooriumil 1944- 1953., kitsamalt ühe metsavendade organisatsiooni loomist, tegutsemist ja hävitamist. Mis kõik sai alguse justnimelt Vigalast, Araste külast ning Põrgupõhja punkrist.Õppetöö kõrvalt asusin Okupatsioonide Muuseumisse praktikale ja seejärel juba osakoormusega tööle. 2008. aasta detsembrist töötan täiskohaga spetsialistina. Peamine tegevusvaldkond on muuseumi kollektsiooniga tegelemine ning relvastatud vastupanuliikumise uurimine.

Lisaks valdkonnaalasele tööle olen tegelenud ka Vigala pärimuse talletamise ning kogumisega (osa sellest on oma koha leidnud sotsiaalmeedias vaatamiseks ning osa leidis minu vahendusel tee ka hiljuti ilmunud fotoraamatusse Raplamaa valdadest). Leian, et meie ühisest pärandist on nii mõndagi kõrva taha panna ning meeles pidada. Ilma oma juurteta oleme me „eikeegi“ ja see on väga halb.

Vigalal on väärikas, saab isegi öelda, väega minevik ja sellel ei tohi minna lasta, vaid seda tuleb hoida ja meie väärtusi edasi arendada.

     
nr    118    Jaak Hiibus

Rõõmsameelne ja pühendunud kokk

Jaak on ta Kaerajaani peakokk ja kuulub Eesti Peakokkade Ühingusse.
            
nr    119    Maret Järv

Vigala tervishoiu alustala
              
nr    120    Helbe Kliss
 
Ettevõtja, Jätkusuutlik Vana-Vigala juhatuse liige 
             
nr    121    Tiit Kuimets

Ettevõtja
                
nr    122    Priit Kärsna  

Vallavanem, lootustandev muusik :) 
Abielus, kahe tütre ja poja isa.

Töötan alates 2002. aastast Vigala vallavanemana. Olen kõrgharidusega füüsik ning palju aega oma elust olen töötanud koolides alates õpetajast kuni direktorini välja. Minu eriala on õpetanud mind tööd planeerima ning probleemidega toime tulema.


Väärtustan ausust, teistega arvestamist ja sõnapidamist. Ma ei karda tunnistada tehtud vigu ega targematelt nõu küsida. Julgen teha otsuseid ning rakendan kaasaegseid lahendusi. Leian, et parim lahendus Vigalale on jätkata iseseisva vallana.


Viimase nelja aastaga on vallas palju toimunud. Oleme suutnud liikuda edasi stabiilselt ning tasakaalus eelarvega. Eriti väärtustan seda, et inimesed on muutunud jätkuvalt positiivsemaks, sõbralikumaks ja koostöötahtelisemaks ning kodanikualgatusest on saanud alguse paljud suured teod.


Minu kui vallavanema ülesanne järgnevatel aastatel on koos kõigi hakkajate inimestega hoida seda, mis saavutatud; vaadata, et meie tegusid juhiks inimlikkus ja teistega arvestamine ning läbi tugeva projektimeeskonna Euroopa raha jätkuv Vigalasse toomine.

             
nr    123    Silja Käär 

Õpetaja ja huvijuht Vana-Vigala Põhikoolis, Kurevere külavanem. 
Abielus, kahe täiskasvanud poja ema.

Olen Vana-Vigala Põhikooli ja lasteaia lastele olnud muusikaõpetaja alates 1994.aastast, huvijuhina olen töötanud aasta jagu vähem. Kolmandat aastat olen ka Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli muusikaõpetaja. Hingelt olen Vana-Vigala Põhikooli patrioot, sest armastan oma tööd kaunis ajaloolises mõisamajas, kus on toredad lapsed ja mõnusad kolleegid. Minu eestvedamisel on ellu kutsutud ja juba traditsiooniks saanud Vigala valla laste lauluvõistlus,  mis on alati olnud osalejate- ja publikurohke ettevõtmine. Hindan traditsioone valla kultuurielus ning soovin isiklikult elu sisse puhuda Poti laada uuele tulemisele.

Minu kodu on väikeses ja armsas Kurevere külas, mille käekäik läheb mulle väga korda. Olen veendunud selles, et elu siin on igati elamist väärt ning püüan anda endast parima, et ka meie väikese kogukonna mured ja vajadused ei jääks tähelepanuta!
  

            
nr    124    Anne Külaots

Vigala hooldekodu kokk, projektikirjutaja
                
nr    125    Margit Liira   

Vana-Vigala põhikooli direktor

Elan, töötan ja veedan oma vaba aega Vana-Vigalas. Elan siin juba 20 aastat ja tunnen ennast siin hästi. Juhin Vana-Vigala Põhikooli, millega olen olnud seotud kogu oma Vigalas oldud aja. Olen kooliga olnud nii parematel kui halvematel aegadel ning loodan, et olen seda ka edaspidi.


Oma vaba aja olen sidunud folklooriseltsiga Kiitsharakad. Koos tantsime, korraldame laagreid ja teisi üritusi, kirjutame projekte ja teeme kõik, et vaba aeg oleks sisustatud ja see mööduks meeldivas seltskonnas. 


Pean oluliseks Vigala valla haridus- ja kultuurielu head ja jätkusuutlikku korraldamist. 
    
nr    126    Kristine Niit

Kivi-Vigala Põhikooli direktor
               
nr    127    Jüri Nisumaa

Maadlustreener, kehalise kasvatuse õpetaja

Elan Härma talus, Paljasmaa külas.
Oma haridusteed alustasin Vana-Vigala Põhikoolis. Keskhariduse omandasin Audentese Spordikoolis. 2009. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli
bakalaureuseõppe pedagoogika erialal.

Alates 2011.aastast töötan Vana-Vigala Põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana. Aasta varem alustasin treenerina Kivi-Vigala maadlusringis ning
töötan raskesti kasvatatavate Saksa noorukitega sihtasutuses Tuletorn Fond. 
 

            
nr    128    Ants Ojavee

Vana-Vigala tulihingeline patrioot

nr    129    Andrus Reiter
Naravere külavanem
 
nr    130    Enn Roosi

VVTTK direktor, volikogu esimees
                
nr    131    Tiit Roosi

Asekülavanem Vanamõisa ja Tõnumaa külades
 
nr    132    Viljo Siimsalu

Ettevõtja
                
nr    133    Riina Viibus

Vigala Hooldekodu juhataja

Töötan Vigala Hooldekodu juhatajana 2003. aastast, eelnevalt Vigala Tervisekeskuses velskrina ja õena – seega on kogu minu töö seotud olnud ja on tervishoiu ning sotsiaalprobleemidega. Vigala Valla Volikogu sotsiaalkomisjonis olen tegev olnud aastast 1996 kuni praeguseni. 2005.a. omandasin rakendusliku kõrghariduse sotsiaaltöö erialal. Tulenevalt oma töökogemustest ja õpingutest oskan ja tahan kaasa rääkida tervishoiu ja sotsiaalvaldkonnas.

Soovin, et Vigala vallas püsiks jätkusuutlik  hooldekodu, säiliks olemasolev perearstiteenus ja tervisekeskus.  Soovin, et märkaksime ja aitaksime abivajajat olgu see eakas või noor. Suurimaks probleemiks Vigala vallas on  elanike arvu pidev vähenemine. Soovin, et leiaksime ühiselt võimaluse jätkata toimiva Vigala vallana.

        
nr    134    Merje Voog   

Abivallavanem-arendusspetsialist

Tänavu täitub 10 aastat, kui ma esimest korda Vigalasse tulin ning sellesse kohta kiindusin. Sellest  neli aastat olen töötanud Vigala Vallavalitsuses, viimased kaks abivallavanem-arendusspetsialistina. Tähtsaks pean koostöös MTÜ-de, vallavalitsuse ja ettevõtjatega elanikele eluterve keskkonna loomist, mille eesmärgiks on spordi-, sotsiaal- ja ühistegevuse edendamise säilitamine ja aktiviseerimine piirkonnas. Vabal ajal tegelen aktiivselt spordiga. Kutsun üles kõiki vanemaid oma lapsi käe kõrvale võtma ja neile eeskujuks olema. 

Terve Vigala nimel tule valima!   
          
nr    135    Raivu Ülemaante

Ettevõtja