2017-10-07

Valimisliidust Vigala

Valimisliidust Vigala15. oktoobril toimuvad volikogu valimised. Sel aastal tulevad need valimised teisiti. 228. aastase ajalooga Vigala vald ühineb Märjamaa vallaga ja volikogu liikmed valitakse juba uude ühisesse volikogusse. Siiani on pikalt toimunud ühinemisläbirääkimised, aga see kõik on olnud teooria. Nüüd tuleb ühinemisleping teoks teha. Samuti on varasemast erinev see, et neil valimistel saavad juba 16-aastased noored oma esimese valimisotsuse teha. Nende valimistega moodustatakse ka 7-liikmeline Vigala osavallakogu, kuhu saavad valimistel enim hääli saanud Vigalast pärit inimesed.

Me oleme moodustanud valimisliidu Vigala, ühendades erinevad Vigala eestvedajad, erinevad poliitilised jõud. Meie eelis on see, et kui Sa valid mistahes meie nimekirja kandidaati, siis toetad volikogus igal juhul oma kodukoha inimesi. Me näitame, et suudame ühiselt tegutseda. Meie eesmärk on ühinemislepingu parimal võimalikul viisil teoks tegemine ja uue valla sujuv käivitamine.

Meie 9 eesmärki ja põhimõtet

Meie 9 eesmärki ja põhimõtet

 1. Me võtame oma otsustes aluseks inimeste heaolu. Me märkame meie kõrval olevat inimest ja teeme kõik selleks, et inimesed hätta ei jääks. Inimlikkust ja teistega arvestamist kõigisse otsustesse ja tegudesse!
  *
 2. Me vaatame uut ühendatud valda kui tervikut. Me kandideerime, et olla kindlad, et ühinemiskomisjonide töö kannab vilja ja ühinemisleping saab reaalsuseks. Keskendume "seest suurele" vallale, toimivatele lahendustele.
  *
 3. Me teame, et meil on aktiivsed külavanemad ja teotahtelised külad. Igas külas ei pea rõhk olema samadel asjadel. Raha on alati vähe. Kohalikud teavad kõige paremini, mis on neile oluline. Me haarame külavanemaid tänasest enam kaasa otsustamisse ja infovahetusse. Me toetame külade algatust ja ühistegemist.
  *
 4. Me usaldame MTÜ-sid ja laseme neil võimalikult palju ise otsustada.
  *
 5. Me toetame ettevõtlust, st teeme endast oleneva, et omavalitsus oleks ettevõtjale toeks ja toimingud oleks võimalikult bürokraatiavabad. 
  *
 6. Me teame, et neil, kes ise õlga alla ei pane, pole mõtet teisi süüdistada või õpetada. 
  *
 7. Me keskendume olulisele. Parem teeme, kui ainult räägime tegudest. Me leiame viisid, kuidas plaanid teoks teha. Me ei karda vigu teha. Me julgeme küsida abi ja nõu endast targematelt.
  *
 8. Me arvame, et "igaks juhuks" pole vaja midagi lammutada. Toetame järjepidevust ning sammhaaval asjade muutmist.
  *
 9. Ainult need väärtused on väärtused, mida tegelikus elus järgitakse.
                       
Täna otsustad Sina! Tule valima!

Valimisliidu inimesed


Valimisliit Vigala inimesed145 Aivar Jõgiste

Tulevik. Aatelisus. Perekond.


146 Helbe Kliss

Seisan selle eest, et elu külades ei hääbuks ja ei unustataks Vigala nime. Konkreetsemalt tahan ma seista selle eest, et lõpuks ometi saaks valmis Vana-Vigala külas Mõisa ja Jaama vaheline jalakäijate tee.


147 Priit Kärsna

Väärtustan ausust, sõnapidamist ja teistega arvestamist. Ma ei karda tunnistada tehtud vigu ega targematelt nõu küsida. Julgen teha otsuseid ning rakendan kaasaegseid lahendusi.
148 Margit Liira

Töötan Vana-Vigala Põhikoolis direktorina, vabal ajal osalen folklooriseltsi Kiitsaharakad tegemistes. Valdkonnad, mis mind puudutavad, ongi haridus ja kultuur- täpsemalt rahvakultuur. Tahan seista selle eest, et ka uues ühendvallas oleks Vigala tuntud kui haridust ja kultuuri hindav koht.149 Heli Lints

Olen põline Vigala elanik ja tegelen kõige sellega mis puudutab kultuurivaldkonda. Uues vallas loodan tõhusale koostööle kõikide kultuuri-, haridus-, noorsoo- ja spordiasutustega.Alati saab midagi
paremini teha, alati saab midagi uutmoodi teha.

150 Jüri Nisumaa

Olen kehalise kasvatuse õpetaja ning noorte maadlustreener, seisan Märjamaa valla noortespordi arendamise ja kultuurisündmuste jätkumise eest!
151 Neeme Noppel

Seisan Vigala inimeste heaolu eest. Tahan, et ka tulevastel põlvedel oleks Vigalas hea elada.
152 Ilona Pappe

Uues omavalitsuses pean oluliseks, et säiliksid väljakujunenud traditsioonid ja hästi toimivad kogukonnateenused. Kui kogukond on tugev ja keskkonna eest hoolitsetakse, on lootust, et ka noored leiavad tagasitee maale.
153 Marge Plamus

Sündinud ja kasvanud olen Raplamaal ja pool oma elust olen elanud Vigala vallas. Olen osalenud aktiivselt Vigala valla elus - olen Sääla külavanem ja olnud neli aastat Vigala vallavalitsuse liige. Hindan maaelu ja aitan igati kaasa Vigala kestma jäämisele.154 Enn Roosi

Kuna valdade liitmine on nagu loodusõnnetus, maavärin või taifuun, mille ärahoidmiseks ei anna enam midagi ära teha, siis tahan seista selle eest, et sulandumine suurde valda oleks sujuv ning Vigala elu ei muutuks ebamugavamaks ja rahvale jääks alles tema vaim ning väärtused.155 Tiit Roosi

Olen külavanem, Vigala Külade Ümarlaud juhatuse liige. Vali Vigala eest!156 Ülle Rämo

Koos suudame rohkem. Hoiame ja arendame oma koduvalda!157 Aive Sildoja

Olen Kurevere küla külavanem. Olen töötanud avahooldustöötajana üle 10 aasta. Seisan hea selle eest, et külaelu õitseks ja nõrgemaid abistataks.158 Ave Vaarma

Väga südamelähedane on mulle kogukonna ühtsus ja osalemine kogukonna poolt korraldavatel üritustel. Kogukonna omavaheline koostegutsemine aitab luua ja säilitada tervet ja õnnelikku kogukonda, kus inimesed tahavad elada – see omakorda toetab kogukonna jätkusuutlikku arengut ja heaolu.
159 Meelis Välis, volikogu aseesimehe kandidaat

Töötan Kullamaa Keskkooli direktorina ning olen Vigala vallavolikogu esimees. Laulan Vigala meeskvintetis, Vigala meeskooris ja Lihula segaansamblis "Ei või olla". Pean vajalikuks, et ka uues suures vallas, oleksid Vigala inimeste huvid, ootused ja vajadused kaitstud.2017-10-05

Vigala väest


Vigala väest ja meie oma värgist


Vigala on väike, kuid muljetavaldava ajalooga paik, kust on sirgunud palju pühendunud oma ala meistreid, kes on oma tegevuse ja saavutustega imetlust äratanud nii kodus kui ka raja taga.

Vägi tähendab:
-           elu- ja võlujõudu
-           rammu, jaksu
-           hoogu, võimsust, pühendumust
-            mõjujõudu, võimu
-           suurt hulka ühte asja ajavaid inimesi

Väega inimesed tunneb ära sellest, et nad on rahulikud ja sihikindlad, teavad, mida teevad, oskavad asju toimima ja liikuma panna.

Värk tähendab:
-           asja, eset, seadet
-            tegevust, sündmust, nähtust
-            olukorda, asjade seisu

Meie valimisnimekirja kuulujate jaoks pole võim ja poliitikas osalemine eesmärgiks omaette, vaid meie inimesed on nõus andma igapäevase töö kõrvalt oma valla heaks osakese endast - meie vald on meie kõigi nägu.