2013-09-14

Meie lubadused


Mõned eelmiste valimiste lubadused jäid kindlasti ka täitmata, kuid paljud ületati meie inimeste koostöös kuhjaga. Me oleme ajanud asju kuuma südamega, kuid külma peaga ja  pole pidanud seetõttu oma lubadustest taganema hoolimata majanduskriisist, kuigi keskvalitsuse kärped on valdadele üle Eesti valusalt mõjunud. 

Vigala on tõestanud, et väike on paindlik – 2009-2013.a oleme endiselt viinud ellu suuri projekte, vastavalt uuringutele suur osa meie inimesi töötab kodukohas või selle läheduses ning registreeritud töötuid on vallas 25.

2009-2013 valimisperioodil said valmis või alustati paljud investeeringud, mille maht ületab vallaeelarvet kordades:
 • Kivi-Vigala Lasteaias on valminud spordi- ja vabaajaruumid. Töötab maadlus- ja liikumisring nii Vana-Vigalas kui ka Kivi-vigalas.
 • Vigalas alustas ja toimis edukalt Raplamaa rattaklubi KOMO treeningrühm
 • Vana-Vigala põhikooli rekonstrueerimise välistööd on teostatud ja valminud on sisetööde eelprojekt.
 • Vana-Vigala TTK-s uuendati soojatrassid ja soojasõlmed, rekonstrueeriti neljas ja kolmas õpilaskodu, rekonstrueeriti töökodade hoone, valmisid energiasäästutööd peahoones – kõik kokku ca 9 miljonit eurot. Ootamas on katlamaja üleviimine kohalikele kütustele ja peahoone õppekorpuse renoveerimine.
 • Matsalu Veevärk on investeerinud veetöötlusseadmetesse.
 • Osalesime hajaasustuse veeprogrammis ja 2013.a osaleme laienenud tegevustega hajaasutuse programmis.
 • Vallateedel on teostatud remonte, eesmärgiks on jõuda kriisieelsele tasemele.
 • Heakord on paranenud ja välisvalgustus laienenud, suusarajad on nii Kivi- kui ka Vana-Vigalas.
 • Meie tublide MTÜ-de Vigala Külade Ümarlaud ja Jätkusuutlik Vana-Vigala abiga on vallateed viidastatud, laululava ümbrus korrastatud, laululaval on uus elektrivarustus,. Suur töö on ära tehtud Hirvepargis. Küladekeskus on saanud uut mööblit ja valmistamisel on lavakardinad.
 • Valminud on Vana-Vigala mõisapargi rekonstrueerimise projekt
 • Internetilevi on parem kui kunagi varem.
 • Vana-Vigala põhikooli õpilaskodu asub värskelt renoveeritud kutsekooli õpilaskodus.
 • Perearst tegutseb endiselt nii Kivi- kui ka Vana-Vigalas.
 • Hooldekodu köök on renoveeritud ja uute seadmetega varustatud. 2013 valmib ruumide remont hoone 1. korrusel.
 • Valmistame ette Kivi-Vigala raamatukogu laiendust.
 • Läbi on viidud ESF toel terviseprojektid, toimusid tervisepäevad Märjamaa ujulas.
 • Meie põhikoolid toimisid suurepäraselt, lasteaedade õpikeskkond on täienenud.
 • Vana-Vigala põhikool ja kutsekool on teinud väga head tööd erivajadustega õpilaste õpetamisel.

Selle kõige juures on meie laenukoormus olnud sisuliselt 0.


Me hoidsime koalitsioonis olles alles selle, mis toimis hästi ja tegime täiendusi. Me säilitame toimiva ka tulevikus, seda hoolimata riigi kärbetest, sealhulgas:

 • Tasuta töövihikud ja tasuta toitlustamine valla põhikoolide õpilastele.
 • Väljaspool valda õppijatele toidukulu ja bussipiletite osaline hüvitamine.
 • Sünnitoetus 320 eurot, lasteaiatoetus 190 eurot ja ranitsatoetus 190 eurot.
 • Jõulupakid Vigala valla lastele.
 • Külavanemate ja külainimeste koolitamise toetamine.
 • Nii noorte kui pensionäride huvitegevuse ja algatuste toetamine.
 • Õpilasstipendium ja spordistipendium.
 • Arstiabi nii Kivi- kui ka Vana-Vigalas.
 • Aitasime katta ka küladest tulnud hästi kirjutatud projektide omaosalust.
 • Vallas saab ka kohapeal logopeedilist abi.
 • Käivitatud on elektrooniline dokumendihaldussüsteem,  ja elektrooniline geoinfosüsteem.