2013-09-14

Miks valida meie kandidaatide poolt?


Vali meie kandidaatide poolt, sest väärtustame:

  • Iseseisvat Vigala valda ja oma asjade üle ise otsustamist. Lähtumist Vigala elaniku heaolust.
  • Koostööd - koos töötamist, koos mõtlemist, koos otsustamist, koos vastutamist, ...
  • Inimeste kompetentsust ja algatusvõimet, mille tulemusena on sündinud traditsioonidega ettevõtmised.
  • Õiglust, ausust ja sõnapidamist.
  • Teise inimese arvamuse austamist, oskust võtta teisi sellistena nagu nad on.
  • Julgust teha otsuseid. Julgust tunnistada vigu. Julgust küsida nõu endast targematelt.


Koos 2013. aasta valimistega viiakse läbi vallaelanikele küsitlus. Olge küsitlustele vastamisel aktiivsed, et teie mõtted ei jääks vaid mõteteks. Lubame, et arvestame küsitluste tulemustega järgmise 4 aasta jooksul.