2013-09-14

Meie kandidaadidnr    115    Ester-Evi Alekand
Loomaarst üle poole sajandi
            
nr    116    Olavi Allipere

Ettevõtja, värskelt valitud Tiduvere külavanem
            
nr    117    Martin Andreller  

Okupatsioonide muuseumi teadur.
Vigala mineviku meenutuseks, oleviku heaks ning tuleviku pandiks!

Mina, Martin Andreller olen sündinud 23.12.1985 Vigala vallas, Rääski külas, Andrese talus Heino ja Meili Andrelleri peres. Aastatel 1992. kuni 2001. õppisin Kivi- Vigala Põhikoolis, mille järel omandasin keskhariduse Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis aastatel 2001-2004. 2005. aasta sügisest õppisin Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis, ajaloo õppekava järgi.

Bakalaureusetöö teemaks oli „Relvastatud Võitluse Liidu Keskus“, juhendajaks Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator Hiljar Tammela. Töö käsitles relvastatud vastupanu (metsavendlus) Eesti territooriumil 1944- 1953., kitsamalt ühe metsavendade organisatsiooni loomist, tegutsemist ja hävitamist. Mis kõik sai alguse justnimelt Vigalast, Araste külast ning Põrgupõhja punkrist.Õppetöö kõrvalt asusin Okupatsioonide Muuseumisse praktikale ja seejärel juba osakoormusega tööle. 2008. aasta detsembrist töötan täiskohaga spetsialistina. Peamine tegevusvaldkond on muuseumi kollektsiooniga tegelemine ning relvastatud vastupanuliikumise uurimine.

Lisaks valdkonnaalasele tööle olen tegelenud ka Vigala pärimuse talletamise ning kogumisega (osa sellest on oma koha leidnud sotsiaalmeedias vaatamiseks ning osa leidis minu vahendusel tee ka hiljuti ilmunud fotoraamatusse Raplamaa valdadest). Leian, et meie ühisest pärandist on nii mõndagi kõrva taha panna ning meeles pidada. Ilma oma juurteta oleme me „eikeegi“ ja see on väga halb.

Vigalal on väärikas, saab isegi öelda, väega minevik ja sellel ei tohi minna lasta, vaid seda tuleb hoida ja meie väärtusi edasi arendada.

     
nr    118    Jaak Hiibus

Rõõmsameelne ja pühendunud kokk

Jaak on ta Kaerajaani peakokk ja kuulub Eesti Peakokkade Ühingusse.
            
nr    119    Maret Järv

Vigala tervishoiu alustala
              
nr    120    Helbe Kliss
 
Ettevõtja, Jätkusuutlik Vana-Vigala juhatuse liige 
             
nr    121    Tiit Kuimets

Ettevõtja
                
nr    122    Priit Kärsna  

Vallavanem, lootustandev muusik :) 
Abielus, kahe tütre ja poja isa.

Töötan alates 2002. aastast Vigala vallavanemana. Olen kõrgharidusega füüsik ning palju aega oma elust olen töötanud koolides alates õpetajast kuni direktorini välja. Minu eriala on õpetanud mind tööd planeerima ning probleemidega toime tulema.


Väärtustan ausust, teistega arvestamist ja sõnapidamist. Ma ei karda tunnistada tehtud vigu ega targematelt nõu küsida. Julgen teha otsuseid ning rakendan kaasaegseid lahendusi. Leian, et parim lahendus Vigalale on jätkata iseseisva vallana.


Viimase nelja aastaga on vallas palju toimunud. Oleme suutnud liikuda edasi stabiilselt ning tasakaalus eelarvega. Eriti väärtustan seda, et inimesed on muutunud jätkuvalt positiivsemaks, sõbralikumaks ja koostöötahtelisemaks ning kodanikualgatusest on saanud alguse paljud suured teod.


Minu kui vallavanema ülesanne järgnevatel aastatel on koos kõigi hakkajate inimestega hoida seda, mis saavutatud; vaadata, et meie tegusid juhiks inimlikkus ja teistega arvestamine ning läbi tugeva projektimeeskonna Euroopa raha jätkuv Vigalasse toomine.

             
nr    123    Silja Käär 

Õpetaja ja huvijuht Vana-Vigala Põhikoolis, Kurevere külavanem. 
Abielus, kahe täiskasvanud poja ema.

Olen Vana-Vigala Põhikooli ja lasteaia lastele olnud muusikaõpetaja alates 1994.aastast, huvijuhina olen töötanud aasta jagu vähem. Kolmandat aastat olen ka Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli muusikaõpetaja. Hingelt olen Vana-Vigala Põhikooli patrioot, sest armastan oma tööd kaunis ajaloolises mõisamajas, kus on toredad lapsed ja mõnusad kolleegid. Minu eestvedamisel on ellu kutsutud ja juba traditsiooniks saanud Vigala valla laste lauluvõistlus,  mis on alati olnud osalejate- ja publikurohke ettevõtmine. Hindan traditsioone valla kultuurielus ning soovin isiklikult elu sisse puhuda Poti laada uuele tulemisele.

Minu kodu on väikeses ja armsas Kurevere külas, mille käekäik läheb mulle väga korda. Olen veendunud selles, et elu siin on igati elamist väärt ning püüan anda endast parima, et ka meie väikese kogukonna mured ja vajadused ei jääks tähelepanuta!
  

            
nr    124    Anne Külaots

Vigala hooldekodu kokk, projektikirjutaja
                
nr    125    Margit Liira   

Vana-Vigala põhikooli direktor

Elan, töötan ja veedan oma vaba aega Vana-Vigalas. Elan siin juba 20 aastat ja tunnen ennast siin hästi. Juhin Vana-Vigala Põhikooli, millega olen olnud seotud kogu oma Vigalas oldud aja. Olen kooliga olnud nii parematel kui halvematel aegadel ning loodan, et olen seda ka edaspidi.


Oma vaba aja olen sidunud folklooriseltsiga Kiitsharakad. Koos tantsime, korraldame laagreid ja teisi üritusi, kirjutame projekte ja teeme kõik, et vaba aeg oleks sisustatud ja see mööduks meeldivas seltskonnas. 


Pean oluliseks Vigala valla haridus- ja kultuurielu head ja jätkusuutlikku korraldamist. 
    
nr    126    Kristine Niit

Kivi-Vigala Põhikooli direktor
               
nr    127    Jüri Nisumaa

Maadlustreener, kehalise kasvatuse õpetaja

Elan Härma talus, Paljasmaa külas.
Oma haridusteed alustasin Vana-Vigala Põhikoolis. Keskhariduse omandasin Audentese Spordikoolis. 2009. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli
bakalaureuseõppe pedagoogika erialal.

Alates 2011.aastast töötan Vana-Vigala Põhikoolis kehalise kasvatuse õpetajana. Aasta varem alustasin treenerina Kivi-Vigala maadlusringis ning
töötan raskesti kasvatatavate Saksa noorukitega sihtasutuses Tuletorn Fond. 
 

            
nr    128    Ants Ojavee

Vana-Vigala tulihingeline patrioot

nr    129    Andrus Reiter
Naravere külavanem
 
nr    130    Enn Roosi

VVTTK direktor, volikogu esimees
                
nr    131    Tiit Roosi

Asekülavanem Vanamõisa ja Tõnumaa külades
 
nr    132    Viljo Siimsalu

Ettevõtja
                
nr    133    Riina Viibus

Vigala Hooldekodu juhataja

Töötan Vigala Hooldekodu juhatajana 2003. aastast, eelnevalt Vigala Tervisekeskuses velskrina ja õena – seega on kogu minu töö seotud olnud ja on tervishoiu ning sotsiaalprobleemidega. Vigala Valla Volikogu sotsiaalkomisjonis olen tegev olnud aastast 1996 kuni praeguseni. 2005.a. omandasin rakendusliku kõrghariduse sotsiaaltöö erialal. Tulenevalt oma töökogemustest ja õpingutest oskan ja tahan kaasa rääkida tervishoiu ja sotsiaalvaldkonnas.

Soovin, et Vigala vallas püsiks jätkusuutlik  hooldekodu, säiliks olemasolev perearstiteenus ja tervisekeskus.  Soovin, et märkaksime ja aitaksime abivajajat olgu see eakas või noor. Suurimaks probleemiks Vigala vallas on  elanike arvu pidev vähenemine. Soovin, et leiaksime ühiselt võimaluse jätkata toimiva Vigala vallana.

        
nr    134    Merje Voog   

Abivallavanem-arendusspetsialist

Tänavu täitub 10 aastat, kui ma esimest korda Vigalasse tulin ning sellesse kohta kiindusin. Sellest  neli aastat olen töötanud Vigala Vallavalitsuses, viimased kaks abivallavanem-arendusspetsialistina. Tähtsaks pean koostöös MTÜ-de, vallavalitsuse ja ettevõtjatega elanikele eluterve keskkonna loomist, mille eesmärgiks on spordi-, sotsiaal- ja ühistegevuse edendamise säilitamine ja aktiviseerimine piirkonnas. Vabal ajal tegelen aktiivselt spordiga. Kutsun üles kõiki vanemaid oma lapsi käe kõrvale võtma ja neile eeskujuks olema. 

Terve Vigala nimel tule valima!   
          
nr    135    Raivu Ülemaante

Ettevõtja